Pár slov o jazykové agentuře Astarea

Jazyková agentura Astarea s.r.o. se již více než 20 let specializuje na individuální i skupinovou výuku angličtiny v Praze a okolí. Astarea pořádá kurzy ve firmách i v odpoledních kurzech pro veřejnost. Zakládáme si na individuálním přístupu ke každému klientovi a precizní přípravě na hodiny, díky které se studenti logicky posouvají mezi vyučovanými tématy a rozšiřují své znalosti v široké škále konverzačních témat.

Astarea

Hvězda vaší jazykové budoucnosti.

Díky dlouhodobému pobytu majitelů jazykové agentury v USA se v průběhu kurzů studenti naučí i slangové a hovorové výrazy, stejně jako moderní obraty. Kurzy jsou vhodné pro jakoukoliv pokročilost od úplných začátečníků až po pokročilé mluvčí. Naši lektoři jsou Vám k dispozici i pro tematickou výuku business English a přípravu na mezinárodní jazykové zkoušky.

Každý student je osobnost a jeho výuka musí být stejně individuální.

Každý student je osobnost a jeho výuka musí být stejně individuální

04/07/2015 - 10:30 A.M

Business English i příprava na zkoušky